Om oss

Om oss

kalibar2.jpg

Kari Lise Barstad

Kari Lise er Cand.mag. og har kompetanse og erfaring innen ledelse, pedagogikk, økonomi og administrasjon i privat og offentlig sektor både i Norge og i utlandet. Hun har erfaring med virkningsfulle læringsprosesser som resulterer i endringer og ønsket atferd.

Kari Lise har studert NLP og Coaching i England og USA, og har bl.a. sertifisering fra NLP University i California med kjente trenere som Robert Dilts. Kari Lise har 7 års erfaring med å bidra til menneskers personlige og profesjonelle fremgang. Hun benytter de effektive og virkningsfulle verktøyene innen NLP og Coaching, både som trener på NLP-kurs, og som coach for ledere og ansatte i bedrifter, samt andre som ønsker mer ut av sine liv.

Hun er opptatt av å bidra til at mennesker blir klar over sine valgmuligheter og finne det fokus og de ressurser som trengs for å komme seg dit de ønsker å være.

Visjon: Bidra til å skape en verden hvor alle mennesker er i harmoni med seg selv og sine omgivelser.

e-post: kari.lise@nlpca.no          Tel: 98 24 66 00


torharald.jpgTor Harald Huseby

Tor Harald har flere års erfaring som coach, rådgiver og kursholder med høy kompetanse innen felt som karriereveiledning, kompetansekartlegging og kommunikasjon. Han har også solid erfaring i coaching av ledere og fagspesialister i jobbsøkerprosesser. I disse prosessene benytter han de kraftfulle NLP teknikkene daglig med vellykkede resultater.

Tor Harald er sertifisert NLP Trener av bl.a. Robert Dilts ved NLP University i USA, og innehar flere coachsertifiseringer, bl.a. av NLP skaperen Dr. John Grinder.

Tor Harald har arbeidet som NLP Coach og kursinstruktør siden 2005. Han har lang yrkeserfaring fra operativ seksjon i flybransjen hvor han hadde en sentral rolle i den daglige driften. I tillegg har Tor Harald solid prosjekterfaring fra rekrutteringsbransjen.

e-post: tor.harald.huseby@gmail.com    tel: 45605678.


Iren K. Tingulstad

IREN_PROFIL_BILDE.jpgIren er NLP Master Practitioner & NLP coach sertifisert fra NLP og Coaching akademiet i 2005. Nevro Semantikk og ACMC Meta-Coach fra Coach-Team 2013. 

Iren er en av initiativtakerne og konseptutviklerne av Helhetsgården, som er et tverrfaglig kompetansesenter innen friskhet og helse.  Iren jobber til daglig som Coach og veileder og coacher enkeltindivider, grupper, par og bedrifter og er en engasjert kurs - og foredragsholder. 

I 2011 Utviklet hun og startet ¨ReStart Veien tilbake¨ som er et 12 ukers kursprogram hvor du lærer mentale teknikker for å bryte gamle tankemønstere som kan bidra til å endre fysiske reaksjoner i kroppen. 

Iren har lang fartstid som interiør designer og har jobbet mye innen salg og prosjekter som ansatt og i eget firma. 

e-post: irenlivingit@gmail.com tel: + 47 98 66 98 03


christelChristel Hagemo

Christel er sertifisert NLP Master Practitioner og NLP Coach fra NLP og Coachingakademiet. Hun har  bachelor førskolelærer med 21 års erfaring fra arbeid i barnehage. Til daglig jobber hun med kundeveiledning for Bærum kommune.

Christel er sertifisert kursholder for Barnas Plattform, hvor hun holder kurs som gir foreldre enkle, virkningsfulle verktøy som er med på å skape , utvikle og opprettholde god selvfølelse og selvtillit hos barn i alderen 3-12 år.

Hun driver foretaket, Timeline, som tilbyr coaching og veiledningstjenester.

Visjon: En grunnleggende god selvfølelse skaper trygge, sterke og glade mennesker, som er rustettil å møte de ulike forventninger og krav som de møter gjennom livet.

e-post: christel.hagemo@gmail.com tel: +47 92 61 16 66,


mayaMaya Krogstad

Maya er sertifisert NLP Practitioner og NLP Master/coach hos NLP og Coaching Akademiet fra 2015. Med bakgrunn som toppidrettsutøver innen kampsport har hun god erfaring med opp- og nedturer, suksessen ved å nå mål, og hvordan det er å bare nesten nå dem. Dette har gjort henne til en «vinnerskalle» som inspirerer og motiverer, og hun stiller med gode verktøy for målsetting, strategier og gjennomføring.

Til daglig jobber hun innenfor salg i Oslo og Bærum, hun er kjent som en engasjert kurs-og foredragsholder og er med å assisterer på NLP-kurs ved NLP og Coaching Akademiet. I tillegg har hun god erfaring fra arbeid som selvstendig næringsdrivende innen coaching og lederutvikling. Ved å ta i bruk den «verktøykassa» vi har sammen med grunnleggende NLP-verktøy kan alle skape en forskjell i eget og andres liv.

Visjon: Bidra til at alle kan finne SIN nøkkel til å være det beste av seg selv og få ut hele sitt potensiale. Bidra til at alle kan oppnå en tilstand av sin egen lykke, glede, suksess og tilfredshet.

e-post: mayakrog@gmail.com tel: + 47 92 64 26 90

anette.jpg

Anette Fleischer

Anette er utdannet siviløkonom og har en mastergrad i historie samt praktisk pedagogisk utdanning. Hun har flere års erfaring fra privat næringsliv hvor hun har arbeidet med salg, markedsføring, media, rekruttering og personalutvikling. I tillegg har hun arbeidet som lektor i videregående skole.

Anette er utdannet NLP Master Practitioner/NLP Coach. Hun arbeider som privatpraktiserende coach i tillegg til å assistere ved ulike kurs hos NLP & Coaching Akademiet. I sin praksissom coach arbeider hun hovedsakelig med målforankring, strategi, motivasjon og kommunikasjon i samarbeid med både organisasjoner og enkeltpersoner. De ulike NLP verktøyene står sentralt i alt av hennes arbeid.

Visjon: Bidra til økt fremtidstro og glede på lang og kort sikt.

e-post: anette@nlpca.nofleischercoach@gmail.com        tel: 93409856