Referanser NLP

Jeg hadde over flere år benyttet NLP-verktøy og modeller i jobben min da jeg i 2007 tok både Practitioner, Master og NLP-coach-kurs hos Kari Lise Barstad.  Kursene ble en a-ha opplevelse, og ga meg en langt større bevissthet og forståelse av meg selv. Kursene ga meg god innsikt i menneskelig atferd, kommunikasjon og læring.  Selvinnsikt og egen konsekvenstenkning er blitt mye mer tilstede.  Jeg er blitt mer mulighetssøkende og målbevisst, og har begynt å tenke i lengre og bredere perspektiver enn tidligere. I tillegg har jeg stor nytte av NLP rent faglig i jobben som coach og bedriftsrådgiver.  NLP har gitt meg verktøy til å hjelpe andre til samme selvinnsikt og mulighetsorientering.

Kursene hos Kari Lise var praktisk fokusert med mye øvelser og ”learning by doing”. Det gjør at metoder og verktøy sitter bedre og blir anvendelige.  Samtidig opplevde jeg en pragmatisk holdning til at ikke alt fungerer for alle: Det er OK og ingen grunn for å stresse! Miljøet på kursene var uformelt og personlig, og ga raskt trygghet for deltakerne til å prøve nye ting.

Jeg anbefaler NLP-kursene for alle som søker større forståelse av seg selv, og samtidig ønsker å kunne øve sterkere positiv påvirkning på andre.

Einar Furnes
Partner
Headvisor AS
Kursdeltaker NLP Master Practitioner/NLP Coach - høsten 2007


Undertegnede, Hanne K. Aa. Lund, kjenner Kari Lise Barstad siden august 2004.  Hun har vært min trener da jeg gjennomførte Practitioner- og Master i NLP.  Dessuten har vi hatt faglig kontakt i grupper etter dette,  sporadisk.   Mitt valg av trener i NLP baserte seg på grundig undersøkelse i et voksende tilbudsmarked.   Jeg er svært tilfreds med de leveranser Kari Lise Barstad har stått for. 

Det er særlig innen tre områder Kari Lise Barstad skårer høyt på min vurderingsskala. 

  • Hennes kompetanseoverføring ”sitter” -  innlæring, utprøving og repetisjon.  Hun er en dyktig pedagog.
  • Hun skaper en god læringsarena  -  trygge og gode relasjoner for læring.
  • Faglig tydelig og aldri utflytende  -  hun trener NLP og holder seg til den rammen.

Det har for meg vært en personlig utviklende og profesjonaliserende opplevelse å ha gått i lære hos Kari Lise Barstad.  På denne bakgrunn registrerer jeg med glede at hennes branding stadig blir bedre i markedet og ønsker henne positiv fortsettelse. 

Hanne K. Aa. Lund
Kursdeltaker NLP Master Practitioner – våren 2005


Jeg fattet interesse for NLP for 5-6 år siden. Jeg kan ikke huske hva som tiltrakk min oppmerksomhet, antakelig var det en generell interesse for selvutvikling som gjorde at jeg kjøpte en NLP-bok. Nysgjerrigheten ble forsterket og jeg gjennomførte et 3-dagers kurs. Gløden rett etter kurset var sterk nok til å gå videre, men av en eller annen grunn ble det ikke noe av. Men, etter noen år med ”avstandsforeskelse” dukket annonsen til ”Insighting” opp i avisen, og med et lite dytt i ryggen fra min samboer meldte jeg meg på Practitioner-kurset vinteren 2004. 

Nå, våren 2005, er jeg i ferd med å avslutte ”Master-kurset”, og det er ingen endelig-snart-ferdig følelse som preger meg. Interessen for NLP har faktisk forsterket seg ytterligere. Les mer...

Amund Sjøbrend
Prosjektleder
Kursdeltager NLP Practitioner i Oslo - våren 2005


Høsten 2004 begynte jeg på NLP practitioner kurs hos Kari Lise Barstad. På kurset lærte jeg blant annet effektive teknikker for hvordan jeg kan kommunisere bedre med meg selv og andre. NLP er en fasinerende kommunikasjonsmodell og en modell for å endre rammene rundt våre erfaringer.

Innenfor NLP finnes det enormt mange spennende teknikker og øvelser. 

Jeg opplevde Kari Lise som en utrolig dyktig og engasjerende trener. NLP Practitioner kurset var lagt opp på en pedagogisk måte, og med god "plass" til alle deltakerne. Kurset inneholdt teori, øvelser, refleksjoner, etikk og ikke minst humor. Hvis du vurderer å ta en NLP utdannelse, vil jeg veldig gjerne anbefale kursene til Kari Lise. 

Rannveig Ohren
Barnevernpedagog
Kursdeltager NLP Practitioner i Drammen – høsten 2004


Kari Lise Barstads NLP Practitionerkurs er noe så sjeldent som en varig vitamininnsprøytning! Innholdet er reflektert og balansert, og verktøyene jeg lærte virker! Jeg sitter igjen med positive erfaringer, gode opplevelser, ny innsikt, endrede vaner og en langt bedre evne til å håndtere livets "ups and  downs" enn tidligere.

Samtidig er jeg fortsatt meg - her er ingen mirakelkur eller hallelujastemning - bare ren positiv tro på evnen hver enkelt av oss har til å gjøre livet til noe godt.  

Astrid Petersen
Siviløkonom 
Kursdeltager NLP Practitioner i Oslo – høsten 2003


Jeg har fått et nytt og verdifullt verktøy jeg kan benytte meg av for å ta mer hensiktsmessige valg og for å få en bedre hverdag. Dette verktøyet fikk jeg kunnskap om da jeg gjennomførte NLP Practitioner-kurset med Kari Lise Barstad og Sigurd Stubbsjøen som kursledere. 

Nå vet jeg mer om hvordan vi mennesker og vår hjerne fungerer. Jeg ser hvordan min oppfatning av verden henger sammen med mine tankemønster, følelser, kompetanse og handlinger. NLP-verktøyet kan jeg bruke til å endre på dette og ta kontroll over livet mitt og få en dypere forståelse av meg selv og mine ønsker. Nå kan jeg kjenne igjen mine sinnstilstander, ta kontroll over dem og velge å endre dem. 

Dette har ført til at jeg har en mer bekymringsfri hverdag og jeg kommer lettere ut av negative tankemønster som begrenser meg. Min hverdag har blitt bedre å være i. Jeg har blitt mer fokusert på hva jeg vil og jeg har lært meg å bli mer målbevisst og jobbe mot disse målene. Nå vet jeg at det er noe som heter strategier og at til og med jeg har dem. De som ikke fungerer har jeg nå lært å endre. NLP Practitioner-kurset har gitt meg en rikere hverdag med mer selvtillit og trygghet. Nå ser jeg fram til å begynne på Master-kurset.

Solveig Myhre
Salgsingeniør
Kursdeltager NLP Practitioner i Oslo - høst/vinter 2003-2004