NLP Practitioner

nlp16.jpgMålgruppe:

 • Personer som ønsker å sette nye mål for å skape positive forandringer.
 • Personer som ønsker å få nye valgmuligheter til bedre kommunikasjon og gjennomslagskraft.
 • Personer som ønsker å bryte mønster som hindrer opplevelse av uønskede situasjoner.
 • Personer som ønsker å få nye verktøy til å arbeide med sin personlige utvikling og fremgang.
 • Personer som ønsker å lære på en ny måte som skaper rask og varing endring.

Hva er NLP?

NLP er en ca. 30 år gammel metode som kan sees på som en samling logiske og effektive teknikker for endring og kommunikasjon. Metoden har de egenskaper at den fører til positive og raske personlige resultater som også kan nyttiggjøres i jobbsammenheng. NLP er kalt "psykologiens matematikk" og er et løsningsorientert verktøy som fokuserer på prosesser i stedet for årsaker. Forkortelsen står for Nevro-Lingvistisk Programmering som viser til sammenhengen mellom språket, hvordan hjernen arbeider og nevrologien i kroppen, som igjen bestemmer vår atferd.

Hva går treningen ut på?

Treningen er en balansert prosess med fokus på hvert individs utvikling. Med utgangspunkt i en fyldig dokumentasjon, vil det bli vekslet mellom forelesning, veiledet trening/øvelser individuelt og i grupper, tilbakemeldinger, refleksjon, diskusjon og dialog. Den praktiske delen vil utgjøre ca. 70% av treningen. Insighting benytter klassiske NLP-metoder.

Hva vil kurset gi deg?

I tillegg til et verktøy som kan anvendes i alle situasjoner, gir kurset en NLP-Practitioner-sertifisering som tilfredsstiller de internasjonale kriteriene ved The Association for Neuro-Lingvistic Programming, UK (ANLP) og følger samme organisasjons "Code of Ethics". Practitioner-utdannelsen kan påbygges i Norge, England eller USA med Master Practitioner, og Trainer- og Coachutdannelse.

NLP-Practitioner sertifiseringen vil være konsentrert rundt følgende tema:

Tilstandskontroll
 • Sinnstilstand
 • Situasjonskontroll og motivasjon
 • Ressurstilgang
 • Styrket selvfølelse
 • Sanseskarphet
Kommunikasjon
 • Språkmodeller
 • Oppfatninger/kultur
 • Budskap/respons
 • Dimensjoner
 • Kvalitetskontakt
Fleksibilitet
 • Perspektiv
 • Valgfrihet
 • Positiv forandring
 • Endring av uønsket atferd
 • Kreativitet
Målsetting
 • Organisering av tid
 • Kapasitet
 • Verdisystemer
 • Innovasjon
 • Strategier

Trenerne/kursholderne

Trenerne har NLP-bakgrunn som Practitioner, Master, Trainer og Coach fra Norge, England og USA, og de har erfaring fra offentlig virksomhet og privat næringsliv både mht. utvikling og ledelse, kurs, terapi og coaching.

 


 

NLP Practitioner - høsten 2017

Oppstart: 1. september 2017. 5 samlinger à 3 dager (+ en torsdag) kl 1000 - 1730

Kursdatoer:

 • Modul 1: 1. - 3. september
 • Modul 2: 22.- 24. september
 • Modul 3: 20. - 22. oktober
 • Modul 4: 10. - 12. november
 • Modul 5: 9. - 7. - 10. desember

Påmeldingsfrist: 24. august 2017

.....................................

Pris:
Kr 29 500, som inkluderer læremateriell (totalt 120 trenings-timer). Læreboken "NLP Workbook" av Joseph O'Connor må kjøpes i tillegg. Av dette beløpet betales kr 2 000,- ved påmelding og kr 27 500,- senest 2 uker før kursstart. Betalingen kan deles opp i to rater med et tillegg på kr 1 000,-, slik at kr 17 000,- betales før kursstart og kr 13 500,- før 3. samling.

For nærmere informasjon om kurset:
Kari Lise Barstad
telefon: 98 24 66 00
e-mail: kari.lise@nlpca.no