NLP Master / NLP Coach

NLP Master Practitioner og NLP Coach Sertifiseringskurs

master_P1050970-1.JPGOm kurset

Dette kurset gir deg både NLP Master Practitioner og NLP Coach-sertifisering. Det betyr at du slipper å ta flere kurs i tillegg til NLP Master Practitioner for å bli sertifisert NLP Coach. Vi har selv internasjonale Coach-sertifiseringer i tillegg til NLP Trener-sertifisering og har kombinert NLP og Coaching med utgangspunkt i en solid pedagogisk plattform.

Master Practitioner-kurset bygger videre på NLP-ferdigheter fra Practitioner-kurs.  Det vil gi deg muligheten til å fordype deg innen NLP og  utvikle og integrere ferdighetene til ditt høyeste kompetansenivå. Kurset har et program som vil gi mestring i å avdekke fundamentale mønstre og stukturer basert på erfaring – dine og andres. Når du kan gjøre dette, gir deg deg en dyp og kraftfull påvirkningsmulighet på alle nivå både innenfor personlig og profesjonelle områder.  I tillegg får du som sagt alle coaching-formatene samt nødvendig trening, og vil kunne nyttigjøre deg dette selv om du ikke skal bruke det i en coaching-karriere.

Hva er NLP Coaching?

NLP inkluderer studien av menneskelig fortreffelighet og er et resultat av studier og modellering av de mest effektive måtene å coache på som er tilgjengelig. Som NLP Coach er du mye mer enn en coach. Du vil ha tilgang til de mest avanserte verktøy og strategier for å kunne assistere individer til å klargjøre mål, balansere verdier, fjerne hindringer og finne ut og implementere strategiene som vil gi suksess i framtiden.

master_P1050990.JPGmaster_P1050997.JPG

Hvorfor Master Practitioner?

”Master” betyr å mestre, og kurset gir en personlig mestring av noen av de mest effektive verktøyene for endring som eksisterer i verden i dag. Du vil lære å anvende NLP i varierte bruksområder som utdanning, fysisk og mental helse, business, ledelse, sosiale sammenhenger, kreativitet m.m. 

Det å forstå koblingene og forbindelsene som skjer på et høyere logisk nivå skaper en helt ny mulighet til tilnærming basert på et systemisk tankesett. Dette gir rom for kreativitet, motivasjon, innovasjon og endring. 

Hva går treningen ut på?                 

Treningen er en balansert prosess med fokus på hvert individs utvikling. Med utgangspunkt i en fyldig dokumentasjon, vil det bli vekslet mellom forelesning, veiledet trening/øvelser individuelt og i grupper, tilbakemeldinger, refleksjon, diskusjon og dialog. Den praktiske delen vil utgjøre ca. 70% av treningen.

NLP-Master Practitioner sertifiseringen vil være konsentrert rundt følgende tema:

Individualiserte kombinasjoner

 • Identifikasjon og design
 • Logiske nivå
 • Oppfattelsesposisjoner
 • Tidslinje
 • Avansert submodaliteter

 

Avanserte språkmønstre

 • Sleight of mouth
 • Avansert Meta- og Milton-modell
 • Multi-level kommunikasjon
 • Presentasjons-ferdigheter
 • Forhandlings-modeller

 

coaching.png

Belief systems

 • Endringsteknikker og strategier
 • Integrasjon av motstridende overbevisninger
 • Identitetsoppfatning
 • Systemtenkning
 • Modellering

 

Kriterier

 • Kriteriestige og verdier
 • Symptomer og årsaker
 • Justering av kriterier
 • Ressurser og effekter
 • Meta-programmer

 

Trenerne/kursholderne

Trenerne har NLP-bakgrunn som Practitioner, Master, Trainer og Coach fra Norge, England og USA, og de har  erfaring fra offentlig virksomhet og privat næringsliv både mht. utvikling og ledelse, kurs, terapi og coaching.