NLP

40548323S.jpgNLP vil gi deg muligheten til å oppleve at brikkene faller på plass i ditt personlige og profesjonelle liv. Du lærer metoder for å gjenkjenne tankemodeller og språkmønstre, og du får innsikt i hvordan du kan endre de.

Hva er NLP?

9.jpgNLP, eller Nevro-Lingvistisk Programmering er vitenskapen om hvordan hjernen koder læring og erfaring. Denne kodingen påvirker all kommunikasjon og atferd. Den påvirker hvordan du lærer og hvordan du erfarer verden rundt deg. Den er nøkkelen til å nå mål og oppnå fremgang.

NLP er studien av strukturen av subjektiv opplevelse og erfaring.

Nevro Nevro handler om sammenhengen mellom våre nervebaner, informasjonen vi får gjennom våre 5 sanser, og måten vi lagrer informasjon på. Bare en liten del av informasjonen kommer til det bevisste sinn. Forsking viser at vi i løpet av en dag har ca. 60-70 000 tanker. Derfor filtreres informasjonen ved at vi utelater, forvrenger og generaliserer det ser, hører, føler, smaker og lukter.
Lingvistisk Språket vi bruker beskriver og kategoriserer vår verden for å gi mening til våre erfaringer. Gjennom språk, kroppsspråk, stemmeleie, hastighet, volum etc. uttrykker vi hva vi tenker i kommunikasjon med andre og oss selv, bevisst eller ubevisst.
Programmering Gjennom egne opplevelser og erfaringer lagrer vi indre bilder og følelser som påvirker våre tilstander på hensiktsmessige eller uhensiktsmessige måter. Vi blir styrt av våre ”programmer” som enten gir oss ressurser eller tapper oss for energi. Gjennom enkle NLP-teknikker kan vi ”omprogrammere” oss selv for å oppnå de tilstandene vi ønsker.

3.jpgMennesker fra alle miljøer bruker NLP, både personlig og profesjonelt, for eksempel: Bedrifter kan bruke NLP til å skape og implementere effektive organisasjonsendringer, samt for eksempel til bemerkelsesverdige salgs- og kunde-service-resultater. Ledere vil ved å tilegne seg større grad av selvinnsikt og motivasjons- og ledelses-strategier kunne begeistre sine ansatte til bedre trivsel, og større ytelse. Pedagoger kan studere det verbale og non-verbale språket til hver elev for å identifisere hvordan hver enkelt lærer best. Når klasserommet stadig blir mer mangfoldig, kan NLP-kunnskaper bli av vesentlig betydning. Konsulenter kan hjelpe sine kunder og klienter til å bli mer velfungerende på kortere tid. Medisinske fagpersoner kan kommunisere på en måte som møter pasientene og minske deres frykt og angst i sine prosedyrer.

Hva vil NLP gjøre for deg?

NLP er den mest veldefinerte og pålitelige tilnærming til å kunne gjenkjenne tankemodeller og språkmønstre, og det gir innsikt i hvordan dette kan endres for å oppnå bedre tilfredshet med mye raskere resultater. NLP er et sett med styrende prinsipper, holdninger, kunnskap, kompetanse og teknikker og det gir deg en frigjørende måte å møte og oppfatte verden på. Det er en modell som kan hjelpe deg å forstå hvordan vi som mennesker oppfatter verden omkring oss, hvordan vi organiserer vår tenkning, våre følelser, vår kompetanse og vår atferd. 

NLP vil gjøre deg i stand til å oppnå mye større glede av og større kontroll og frihet over dine egne mentale tilstander og reaksjoner, samt interaksjoner med andre mennesker. Du vil oppdage at det blir lettere å klargjøre dine drømmer for fremtiden og identifisere barrierer som kan holde deg tilbake, og du kan endre uønskede vaner og atferd som står i veien for deg. Ved å forstå din partner og dine barns behov og kommunikasjons-stiler bedre, vil din egen tilværelse få bedre kvalitet. Ved å skape bedre kontakt med andre kan du påvirke på en positiv måte og være med på skape mer harmoniske miljø.  

Du vil oppdage at det blir lettere å oppnå dine personlige og profesjonelle mål, fordi du blir i stand til å avdekke, endre eller omforme det som holder deg tilbake og du vil få større tilgang til dine egne interne ressurser. NLP kan også brukes utviklende og bidra til å kunne gjøre omfattende positiv endring langt ut over det opprinnelige problemet.

NLP - kurs

Treningen er delt opp i to enheter som hver går over 16 dager. Etter første enhet kan du velge om du vil gå videre. Disse dagene er fordelt over 5 måneder (5 moduler) for at læringen skal kunne knyttes til hver enkelts daglige erfaringer. Treningene er lagt til fredag, lørdag og søndag en gang i måneden. (+ en torsdag på siste modul).

Den første enheten heter NLP Practitioner. Her går vi gjennom alle grunnelementene i NLP. Det betyr at du etter dette kurset vil ha stort utbytte ift. å endre ting du ønsker å endre til det bedre, både personlig og profesjonelt. Den andre enheten heter NLP Master Practitioner. På dette kurset kombineres alle grunnelementene og vi går mer i dybden, noe som gjør læringen enda mer nyttig.

Treningen er en balansert prosess med fokus på hvert individs utvikling. Med utgangspunkt i en fyldig dokumentasjon, vil det bli vekslet mellom forelesning, veiledet trening/øvelser individuelt og i grupper, tilbakemeldinger, refleksjon, diskusjon og dialog. Den praktiske delen vil utgjøre ca. 70% av treningen.