Referanser Coaching

I forbindelse med overgang til ny lederjobb følte jeg behov for støtte og hjelp til takle nye utfordringer og se egne muligheter. Jeg ønsket at coachen skulle hjelpe meg til å etablere en trygg plattform som leder i min nye jobb.

Coachen har hjulpet meg til å definere mine mål og hva som er mine verdier. Med utgangspunkt i mine behov har hun benyttet ulike og gode metoder for å belyse en utfordring eller mål på en nyttig måte. Jeg har gjennom coachingen blitt mer klar over hva jeg ønsker, hvordan jeg skal nå mål og har gjort meg tryggere i forbindelse med uoversiktlig oppstart i ny jobb. Coachingen oppleves som en god støtte til å utvikle seg videre, til refleksjon og til ny energi. Coachingen har bidratt til etablering av en tryggere plattform for meg i min jobb.


Inger Anne Speilberg
Rådmann


Jeg ble anbefalt Kari Lise Barstad gjennom min avdelingssjef. Som psykolog selv, var jeg litt skeptisk til hva en coach innebar og hva slags faglig bakgrunn hun hadde.

Det ble en gledelig overraskelse fra første møte. Gjennom 12 timer overbeviste hun meg med sin faglige integritet og menneskelige sider.

Hun var en enorm støtte for meg i en turbulent tid som leder med mye konflikter. Hun fikk meg til å håndtere og stå i dette, bli klar over mine egne sider, jobbe med disse og utvikle meg som leder.  Det innebar både en personlig og profesjonell utvikling. 

Hun brukte mange spennende metoder som fikk en intellektualiserende, verbal person til å tenke nytt.

Flere rundt meg ertet med at hun måtte trylle, når jeg stod fast i en situasjon og etter timen, ofte så helt annerledes på det.  

Jeg kan derfor anbefale Kari Lise Barstad på det varmeste!


Torunn Beate Berge
Psykologspesialist


Jeg har våren 2004 fått 12 timer med coaching fra Kari Lise. Det var et ønske fra meg å få noe som kunne gi et ledelsesmessig påfyll i forbindelse med oppstart i ny, krevende lederstilling. 

For det første var denne timen i uka en kjærkommen ”grønn lunge” i en travel leder-hverdag, der jeg kunne ha fokus på egen rolle, hvilke utfordringer jeg stod overfor og hvordan jeg utførte min lederjobb.  Ren luksus!! Coachingen bidro til å gi meg tankemessig påfyll og se meg selv fra andre(s) synsvinkler for derigjennom å bevisstgjøre hvordan jeg virker på de jeg skal lede. Kari Lise var dyktig til å få meg til å ”se meg selv” og med enkle øvelser og grep kunne påvirke min ledelse av andre. Dette gav mersmak. Jeg likte også godt at coachen ikke gir meg svarene, men får meg selv til å finne dem.


Tønsberg, 01.03.05
Grethe Siljeholm


Coachingen som foregikk pr. telefon, en gang pr. uke, 6 ganger, hjalp meg til å finne ut av mitt problem. Jeg lærte en masse nye ting om meg selv, som jeg ikke hadde forventet på forhånd. Det ble en veldig positiv opplevelse for meg selv.

Jeg hadde veldig god kontakt med coachen under de forskjellige coaching-øvelsene. Jeg hadde ingen anelse om hva som skulle skje hver time, men hver gang fikk jeg et veldig bra utbytte av timen. Veldig bra! Jeg kan virkelig anbefale dette videre til andre. Selv om jeg på forhånd var klar over at coaching er effektivt, ble jeg positivt overrasket over hvor godt det fungerte. Det hele endte faktisk mye, mye bedre enn jeg hadde forventet på forhånd!


Stig Rune Smuk Er du nyfiken på kva du kan gjere for å få eit betre liv?

Har du lyst til å utforske og finne svar på nokre av gåtene i livet ditt?

Er du – som eg var – lei av å gå rundt i same mønsteret og ikkje finne løysingar?

Har du behov for å kjenne deg sjølv betre?

Har du prøvd ut ulike alternativ av terapiformer utan heilt å finne ut kor skoen trykkjer?

Kan du svare ja på nokre av desse spørsmåla, så ta kontakt med Kari Lise. Då opnar det seg nye dører og løysingar på ein enkel og real måte. Kari Lise er eit strålande menneske med stor sans for å møte meg der eg er. Utan store ord og fakter, legg det seg til rette som er riktig for meg kvar gong. Eg er så heldig og takksam for at eg har fått oppleve store endringar i mitt liv etter at eg møtte Kari Lise første gang i august i fjor.


Elin Suzanne Havn
Kursleder
Østfoldskolen


Etter en lengre periode med personlige problemer og derav mangel på selvtillit, ble jeg anbefalt å  ta kontakt med Kari Lise Barstad.  Valg av henne som coach viste seg å være 100 % riktig for meg. Fra første stund hadde Kari Lise min fulle tillit.  Hun er et spennende,  varmt og sjarmerende menneske med rik erfaring og evne til å lytte.  Hun satt seg raskt inn i mine problemer, og på en klok måte og med hjelp av virkningsfulle verktøy, veiledet hun meg i en periode på 3 måneder, frem til en klarere selvinnsikt og en dypere forståelse av problemene jeg slet med.  Jeg fant tilbake til den glade og optimistiske jenta jeg en gang hadde vært og så plutselig verden gjennom ”nye” briller.  Og bli coachet av Kari Lise var spennende og inspirerende, og jeg gledet meg til hver time.  For meg var det forresten viktig og riktig å bruke to sammenhengende klokketimer hver gang.  Jeg følte da at vi kunne gå mer i dybden og jeg fikk rikelig tid til å uttrykke mine innerste tanker.  Skulle livet igjen by på uoverkommelige utfordringer, vil jeg ikke nøle med å ta kontakt med Kari Lise på ny.  Jeg vil også på det varmeste anbefale henne til gode venner.

Gro Gjestland Strand
Adm.- og informasjonskonsulent
Forskningsparken AS