Mer om Coaching

Som NLP Coacher har vi tilgang til de mest avanserte verktøy og strategier for å kunne assistere individer til å klargjøre mål, balansere verdier, fjerne hindringer og finne ut og implementer strategiene som vi gi suksess i framtiden. Når en person søker etter en coach er det sannsynlig at personer har fokus på et spesielt problem som hindrer vedkommende. Det er sannsynlig at dette problemet har røtter i fortiden. En NLP coach har tilgang til verktøy som fjerner blokkeringer.

Coaching er nyttig for å

  • Øke selvfølelsen
  • Skape gode relasjoner
  • Maksimere hjernekapasiteten
  • Oppnå god helse, velstand og glede
  • Bli mer fleksibel og levende

Rådgiving

Råd, meninger eller forslag blir en gang i mellom tilbudt i coaching. Begge partene forstår at coachee står fritt i å akseptere eller avslå det som tilbys og tar det endelige ansvaret for handling. Coachen er ikke motvillig til å gi råd, meninger eller forslag ved anledning.