Hvorfor Coaching?

Mennesker skifter oftere karriere enn før. Fem karrierer i et livsløp er en trend. Slike skifter fører ofte med seg endringer både i omgivelser, atferd, kompetanse, verdier og identitet. Ny og rask forståelse av tilstander er mer påkrevd enn tidligere, og kravet til fleksibilitet og tilpasning øker i raskt tempo.

For bedrifter er endringene i samfunnet med all ny teknologi for tiden så grensesprengende at evnen til å utvikle seg i takt er maktpåliggende. Ved kreative løsninger tilpasset endringer i samfunnet og ansattes behov for karriereendring og endret jobbinnhold, har produktivitetsevnen større muligheter.

Coaching er en nøkkelfaktor i endringsprosesser som gjør at broer blir bygget ved kritiske punkter og bevegelsene/endringene blir enklere og lettere for menneskene i bedriften og derved for hele bedriften. Coaching bistår mennesker til å bygge intelligens for seg selv og for bedriften.