Coaching

Hva er Coaching?

Begrepet "coaching" stammer fra sportens verden. I begynnelsen av 70-årene skrev Timothy Gallway bøkene "The Inner Game of Tennis", "Inner Skiing" og "The Inner Game of Golf". Han var pedagog og tennisekspert og han arbeidet ut fra at "motstanderen i sitt eget hode er større og sterkere enn motstanderen på den andre siden av nettet". Han påpekte at ved å coache fremfor å instruere ville han hjelpe spilleren til å fjerne den indre motstander, de indre hindringer og dermed er kroppen/systemet selvkorrigerende. Den naturlige evnen til å løse oppgaven selv og forbedre sin prestasjon blir fremtredende.

Coaching handler om å låse opp for menneskers potensiale for derved å øke sine egne prestasjoner. Det handler om å hjelpe mennesker til å lære fremfor å instruere/undervise dem. Eller for å si det på en annen måte; Få det beste ut av mennesker slik at de kan få det beste ut av "seg selv". Det handler om å ta styringen fra sitt eget indre - lære hvordan å lære - bli kreativ.

Coaching er:

  • Å assistere mennesker til å lære fremfor å undervise dem
  • Å åpne opp for en persons fulle potensiale
  • Å forbedre prestasjoner
  • Å skape bevissthet
  • Å skape ansvarlighet via eierskap til egne løsninger

Coaching bygger på:

  • Å stille åpne spørsmål
  • Å lytte aktivt
  • Å fokusere på mål, muligheter, potensielle, løsninger - en fremadrettet prosess
Coaching må ikke forveksles med terapi hvor fokuset ofte er rundt problemer. Spørsmålene en coach stiller er kraftfulle og beveger personen til underbevisstheten. Dette fører til en eksepsjonell tilgang til personens egne ubenyttede ressurser, og kan være grensesprengende for mange.

Profesjonelle coacher sørger for et løpende partnerskap som er designet til å hjelpe mennesker til å skape tilfredsstillende resultater i sine personlige og profesjonelle liv. Coacher skaper en trygg arena og hjelper mennesker til å forbedre sin yteevne og forsterke kvaliteten av sine liv.

Coacher er trenet i å lytte, observere og å skreddersy sin tilnærming til individuelle menneskers behov. De søker å bringe fram løsninger og strategier fra personen og de tror at alle mennesker er naturlig kreative og ressursfulle. Coachens jobb er å sørge for støtte til å forsterke evnene, ressursene og kreativiteten personen allerede har.