Teamutvikling

Kurset gir innsikt i metoder, modeller og teknikker basert på NLP og Coaching.

test4_2.jpgMålgruppe: Ledere og mellomledere i bedrifter og organisasjoner

Varighet: 2 dager

Bedriftsinternt

Kurset gir bevissthet og kompetanse rundt temaene:

Godt teamarbeid

 • Forankring i bedriftens verdier, kompetanse, handlingsplaner og miljø
 • Organisatoriske og individuelle likheter/forskjeller
 • Drivere for gjennomføring

 

Aktuelle områder for trening:

Bevisstgjøring og kartlegging
 • Bedriftens verdier og drivere
 • Individets verdier og drivere
 • Integrering
Samhandling
 • Metoder for forståelse av vaner og handlinger
 • Individuell oppfattelse, atferdsmønster og holdninger
 • Prinsipper for optimal kommunikasjon
Kommunikasjon og språk
 • Språkmodeller
 • Filtre
 • Signaler
Ressurstilgang
 • Tilstandskontroll
 • Handlingsfrihet
 • Igangsetting av gode prosesser