Lederutvikling

Kurset gir innsikt i metoder, modeller og teknikker basert på NLP og Coaching.

4-1.jpgMålgruppe:Ledere og mellomledere i bedrifter og organisasjoner

Varighet: 8 dager over 4 moduler (2 x 4 dager)

Bedriftsinternt

Kurset gir bevissthet og kompetanse rundt temaene:

Lederrollen

 • Forankring i bedriftens verdier, kompetanse, handlingsplaner og miljø.
 • Organisatoriske og individuelle likheter/forskjelligheter
 • Drivere for gjennomføring

 

Aktuelle områder for trening:

Lederrollen
 • Innsikt i egen lederrolle
 • Signaler – tydelighet/utydelighet
 • Utvikling av gode lederegenskaper
Verdier og visjoner
 • Verdiavklaring
 • Mål/resultater ift. visjoner
 • Igangsetting av gode prosesser
Kommunikasjon
 • Språk og språkmodeller
 • Individuell oppfattelse, atferdsmønster og holdninger
 • Prinsipper for optimal kommunikasjon
Ledelsesstrategi
 • Vaner
 • Modellering
 • Ressursoversikt og tilgang