Kommunikasjon og ledelse

Trening i metoder som er enkle å anvende og som gir gode resultater umiddelbart. Metodene er basert på modeller og teknikker fra NLP og coaching.

6-1.jpgMålgruppe: Personer som ønsker å oppgradere sin kompetanse innen kommunikasjon i et ledelsesperspektiv. Kurset gir metoder for å bli tydelig, få gjennomslagskraft og å skape et godt arbeidsklima.

Varighet: 2-3 dager

Interne kurs: Avtales med organisasjoner/bedrifter.

 

 • Kurset gir verktøy til å finne nødvendig fokus som leder
 • Metodene er lett tilgjengelige, enkle og lette å anvende
 • Tilgang på perspektiv, samt lettere innsikt i årsak og effekt
 • Deltagerne får tilgang til ny bevissthet rundt effekten av kommunikasjon
 • Det settes fokus på hver enkelt deltakers behov for fremgang

Aktuelle områder for trening:

Kommunikasjon
 • språk/språkmodeller
 • påvirkning og tilbakemelding
 • samspill - trygghet og troverdighet
 • oppfattelsen av "verden"
Hvordan skape kontakt
 • relasjonsbygging
 • fokus
 • budskap
 • verdier og ressurstilgang
Motivasjon
 • sanseskarphet
 • å se sammenhenger
 • tilstander og tilstandskontroll
Ledelse og selvledelse
 • trygghet og troverdighet
 • lederegenskaper
 • perspektiver og oversikt
 • selvinnsikt/egenutvikling