Kommunikasjon og formidling i lederrollen

Kurset gir innsikt i metoder, modeller og teknikker basert på NLP og Coaching.

lady.jpgMålgruppe: Ledere og mellomledere i bedrifter og organisasjoner

Varighet: 1 dag

Bedriftsinternt

Kurset gir bevissthet og kompetanse rundt temaene:

 • Visjoner og verdier
 • Kommunikasjonsmodeller og språk
 • Vaner og tankemønster
 • Perspektiv
 • Sanseskarphet
 • Skape god kontakt

Aktuelle områder for trening:

Visjoner og verdier
 • Sammenhengen mellom bedriftens og de ansattes visjoner og verdier
 • Logiske sammenhenger mellom verdier, kompetanse, atferd og miljø
 • Identitetsopplevelsen
Vaner og tankemønstre
 • Bevissthet rundt egne og andres vaner
 • Kart og filter
 • Tolking og refleksjon
Kommunikasjon og språk
 • Hvilke elementer består kommunikasjon av?
 • Hvordan bli bedre til å lytte?
 • Språkmønstre og forutsetninger
Sanseskarphet
 • Sammenhenger mellom sanser og kommunikasjon
 • Relasjonsbygging
 • Mål og fokus