Kommunikasjon og formidling

Bedre resultater med større selvtillit ved hjelp av NLP og coaching-verktøy

7.jpg

Målgruppe: Personer som driver med salg og markedsføring samt formidling/kommunikasjon og som jobber med mennesker, uavhengig av yrke

Varighet: 2 dager

Interne kurs: Avtales med organisasjoner/bedrifter.

 • Kurset gir verktøy til å arbeide med personlig utvikling og fremgang.
 • Deltagerne får tilgang til nye valgmuligheter for bedre kommunikasjon og gjennomslagskraft.
 • Metoden har de egenskaper at den fører til positive og raske personlige resultater som kan nyttiggjøres i forskjellige sammenhenger både i jobb og familiesammenheng.
 • Det settes fokus på hvert enkelt individs utvikling.
 • Mange praktisk øvelser tilpasset hver enkelt deltakers fokus.

Aktuelle områder for trening:

Selvbevissthet/Selvbilde
 • innsikt i egne styrker og svakheter
 • tilstandskontroll
 • handlingsfrihet
Din og andres verden
 • oppfattelsen av "verden"
 • fleksibilitet
 • å se sammenhenger
Hvordan skape kontakt
 • relasjonsbygging
 • fokus
 • kommunikasjon
Presentasjonsferdigheter
 • trygghet og troverdighet
 • å skape kontakt
 • hvordan håndtere kritikk