Gode resultater i jobben

Kurset gir innsikt i metoder, modeller og teknikker basert på NLP og Coaching.

46666319.jpgMålgruppe: Ledere og mellomledere i bedrifter og organisasjoner

Varighet: 1 dag

Bedriftsinternt

Kurset gir bevissthet og kompetanse rundt temaene:

Fokus på egen hverdag i gitte rammer

 • Hvordan finne gode tilstander?
 • Hvordan kommunisere godt?
 • Hvordan bidra til å skape et godt arbeidsklima?

Aktuelle områder for trening:

Hvordan skape kontakt
 • Relasjonsbygging
 • Finne fokus
 • Kommunikasjon/språk
Selvbevissthet/selvbilde
 • Innsikt i egne styrker og svakheter
 • Tilstandskontroll
 • Handlingsfrihet
Din og andres verden
 • Oppfattelse av ”verden”
 • Perspektiv/Fleksibilitet
 • Å se sammenhenger
Kommunikasjons- og presentasjonsferdigheter
 • Trygghet og troverdighet
 • Igangsetting av gode prosesser
 • Håndtering av kritikk