Stress ned med NLP

-90% av det vi bekymrer oss for og som forårsaker stress, blir det aldri noe av, sier NLP-trener Kari Lise Barstad. Her forteller hun hvordan du kan redusere stress ved hjelp av NLP.
Av Marte Kjørstad - Arte et Marte

-Vi opplever alle omveltninger og hendelser i livet, som kan forårsake stress. Men hvor stresset vi føler oss, avhenger vel så mye av hva vi tenker om det som skjer, som om hva som faktisk skjer, sier NLP-trener Kari Lise Barstad.

-Det eneste vi har styring og kontroll over, er våre egne tanker og forventninger, sier hun. Barstad oppfordrer oss til ikke å ha så detaljerte og rigide forventninger til andre mennesker og omgivelsene. Hun mener vi alle kan frigi mye energi ved å skifte fokus og konsentrere oss om det vi faktisk kan påvirke, og å være åpne for det som skjer.

Her deler hun en enkel NLP-basert teknikk for hvordan redusere stress.

Mindre stress med NLP

1. Bli bevisst på hva du tenker, ser, hører og føler om det som stresser deg.

 • Hva føler du? Er du engstelig, sint, redd for å ikke leve opp til andres krav og forventninger?
 • Hva tenker du? Hvilke detaljer ser du for deg? Hva sier din indre stemme?
 • Tankene dine styrer både fysiologien og pusten din. Det å sette navn på tilstanden du er i er et første og viktig steg for å redusere stress.


2. Kan du kontrollere eller påvirke situasjonen?

 • Ofte bruker vi tid og krefter på å bekymre oss for ting som er utenfor vår kontroll og som vi overhodet ikke kan påvirke. Eksempler på dette er askeskyen som påvirker flytrafikken, bilkø, epidemier, arbeidsledighet eller annet vi leser om i mediene.
 • Et kjent sitat sier dette på en fin måte:  
”Gi meg sinnsro til å godta de ting jeg ikke kan forandre, mot til å forandre de ting jeg kan og forstand til å se forskjellen.”
3. Hva er det verste som kan skje?
 • Ofte har vi bare en dårlig følelse uten at vi egentlig har utforsket hva vi frykter. Ved å sette ord på dette finner vi ofte ut at det ikke er så ille likevel, og dette spørsmålet kan i seg selv få skuldrene til å senke seg.
 • Hvis ”det verste” skjer – hva kan du gjøre for å gjøre det beste ut av situasjonen?
4. Hvor nyttig er det å tenke på dette?
 • Dersom det som gir oss stress er utenfor vår kontroll vil vi få det bedre om vi gir slipp på stress- og bekymringstankene og skifter fokus til det vi faktisk kan påvirke, som for eksempel å finne en god sovestilling hvis først er blitt askefast på en flyplass, eller ringe og gi beskjed dersom vi blir forsinket på grunn av bilkø.
 • Det samme gjelder hvis det ikke er særlig sannsynlig at det vi bekymrer oss for skal skje. Bestem deg for å gi deg selv fri fra disse tankene, og ta tak i problemet hvis, og når det oppstår.
 • Hvis vi ikke er bevisste på dette har vi en tendens til å gå inn i en negativ spiral som får oss til å tenke enda mer negativt, bli enda mer bekymret, og få en enda mer negativ indre dialog. Ofte kan gjerne si den samme negative tingen til oss selv 50 ganger, noe som tar svært mye energi. Bestem deg for å bryte den nedadgåene spiralen – og begynne å tenke deg oppover!
 • Spør deg selv: ”Hva kan jeg tenke i stedet som er mer konstruktivt for meg?”
5. Hva kan være er mulig løsning?
 • Se for deg mulige scenarier. Skriv gjerne ned løsningene hvis det fungerer for deg, eller tenk på dem, se dem for deg, eller mediter over dem. Finn en måte du liker, - det skal være enkelt, godt og lystbetont!
 • Når du ser for deg eller visualiserer en mulig løsning tråkker du opp denne ”stien” i hjernen din. Og det hjernen har ”sett” en gang, vil den huske, og den vil huske det som om det allerede har skjedd. Dermed er stien ferdig opptråkket og klar, og det blir mye lettere når du gjennomfører løsningen i praksis.