Motivasjon kan læres!

-Motivasjon kan læres, sier NLP-trener Kari Lise Barstad. Her deler hun sin trinn-for-trinn-guide til hvordan du kan motivere både deg selv og andre.
Av Marte Kjørstad - Arte et Marte

Kari Lise Barstad har jobbet med motivasjon og læringsprosesser i mange år. Hun har bakgrunn fra pedagogikk, og har vært lærer, studieinspektør, assisterende rektor, ansvarlig ved opplæringskontor for lærlinger og avdelingsleder ved e-læringssenteret på IT Fornebu Knowation.

NLP innehar noen klargjørende og effektive elementer som jeg ikke har funnet før, verken i skolepedagogikken eller på alle kursene jeg har tatt innen ledelse og motivasjon, sier Kari Lise Barstad.

Hun har i store deler av sitt liv interessert seg for motivasjon og læring, og etter at hun oppdaget NLP, har hun startet eget firma som tilbyr kurs og coaching innen NLP.

-Jeg lette lenge etter noe som motiverte lærere og elever, og pløyde gjennom en rekke kurs, forteller hun.

-Da jeg oppdaget NLP fant jeg omsider noe som jeg følte gikk rett til kjernen. Det handler om innsikt i hvordan en selv er satt sammen, og konkrete teknikker for å finne ut hvilke knapper en kan trykke på hos den enkelte for å skape bevegelse mot mål.

Programmer deg selv til å nå dine mål

-Når du praktiserer NLP fungerer det fra første øyeblikk, sier Kari Lise Barstad

NLP står for nevro-lingvistisk programmering og er læren om hvordan hjernen koder læring og erfaring.

-Denne kodingen påvirker all kommunikasjon og atferd, forteller Barstad. Den påvirker hvordan du lærer og motiveres, og hvordan du erfarer verden rundt deg.

Hun forteller at ”nevro” handler om sammenhengen mellom nervebanene våre, informasjonen vi får gjennom våre fem sanser, og måten vi lagrer informasjon på.

-Forskning viser at vi i løpet av en dag har ca. 60-70 000 tanker. Men det bevisste sinnet klarer ikke å fordøye all denne informasjonen, sier Barstad. Derfor filtrerer vi informasjonen ved å utelate, forvrenge og generalisere det vi ser, hører, føler, smaker og lukter.

-Ordet lingvistisk betyr språk. Barstad forklarer at vi gjennom språket beskriver og kategoriserer vår verden for å gi mening til våre erfaringer. Gjennom språk, kroppsspråk, stemmeleie, hastighet, volum osv uttrykker vi hva vi tenker i kommunikasjon med andre og oss selv, både bevisst og ubevisst.

Begrepet programmering viser til at vi lagrer indre bilder og følelser på opplevelsene og erfaringene våre. -Disse ”programmene” påvirker tilstanden vår på en hensiktsmessig, eller uhensiktsmessig måte. Vi blir styrt av programmene våre enten de gir oss ressurser eller tapper oss for energi, sier den erfarne NLP-treneren.

Hun forteller at vi gjennom enkle NLP-teknikker kan ”omprogrammere” oss selv til å oppnå de tilstandene som er konstruktive for oss.

Mange bruksområder

- NLP er et sett med styrende prinsipper, holdninger, kunnskap, kompetanse og teknikker som gir deg en frigjørende måte å møte og oppfatte verden på, forteller Barstad. Det er en modell som kan hjelpe deg å forstå hvordan vi som mennesker oppfatter verden omkring oss, hvordan vi organiserer vår tenkning, våre følelser, vår kompetanse og vår atferd.

Barstad sier at NLP har ubegrensede bruksområder. Du kan oppnå større glede av, og både kontroll over og frihet fra, dine mentale tilstander og reaksjoner, samt forholdet ditt til andre mennesker.

-Du vil oppdage at det blir lettere å oppnå dine personlige og profesjonelle mål, fordi du blir i stand til å avdekke, endre eller omforme det som holder deg tilbake, sier NLP-coachen. Dermed får du større tilgang til dine egne interne ressurser, sier hun.

Her deler hun en enkel trinn-for-trinn-guide til hvordan NLP kan brukes til å motivere seg selv og andre.

-Du vil oppdage at det blir lettere å oppnå dine personlige og profesjonelle mål, fordi du blir i stand til å avdekke, endre eller omforme det som holder deg tilbake, sier NLP-coachen. Dermed får du større tilgang til dine egne interne ressurser, sier hun.
Her deler hun en enkel trinn-for-trinn-guide til hvordan NLP kan brukes til å motivere seg selv og andre.

Slik motiverer du deg selv og andre

  • Sjekk først hvor du har ditt fokus. Hvis du har et problem – finn ut hva du ønsker i stedet. Vær spesifikk med å sette ord på hva du ønsker å oppnå, for eksempel å få ting ferdigstilt innen visse tidspunkt, få det generelt bedre på jobben, eller finne tiltak for å gjøre andre, - kanskje større endringer i livet. 
  • Finn ut hva som er viktig med dette og hva det vil gi deg. Hvordan vil dette påvirke din tenking, din fysiologi, dine omgivelser m.m. Hvilke verdier blir oppfylt? (for eksempel suksess, anerkjennelse, bidrag til fred og forsoning osv)
  • Husk: Det du har mest fokus på får du mer av. Sjekk derfor jevnlig hvordan du tenker. Er du i en spiral som beveger deg oppover eller nedover? Det er en god ide å finne ut hva du synes du er god til, og hvordan du gjør dette. Strategiene du bruker da kan ofte overføres til andre områder i livet, dvs. du kan gjøre mer av det du er god til – til andre ting.
  • Bekymringer og usikkerhet tar svært mye av hjernekapasiteten. Det sies at ca. 90 % av energien blir sugd inn i negativ tenking og det understreker viktigheten av å finne positivt fokus.
  • Når du jobber med andres motivasjon er det viktig å respektere at den andre personen fungerer forskjellig fra deg og at det sannsynligvis er andre ting som trigger motivasjonen. Ved å  bruke sansene og legge merke til små ting hos den andre, kan du bli klar over hvordan reaksjonene er.  Se hvordan den andre reagerer når det gjelder kroppsspråk, stemmeleie, valg av ord osv. Legg merke til hva som vil oppleves som positivt. Det er ofte de små detaljene som avgjør om en opplevelse er god eller ikke. Still spørsmål til den andre: Hva tenker du selv om dette? Hvordan kan dette gi deg det du ønsker?
  • Forskjellen som gjør forskjellen er at personen selv må finne ut hva som motiverer. Derfor kan vi risikere å gjøre det stikk motsatte, nemlig demotivere ved å si hva vi synes den andre personen ”burde” gjøre for å få til det vedkommende ønsker. Det er verdt å merke seg i alle sammenhenger at den eneste du har makt og myndighet til å endre er deg selv. Å forsøke å endre andre er som regel bortkastet energi og vil ofte føre til irritasjon og konflikt.
  • En generell regel for å kunne starte å motivere andre er å gi ros og anerkjennelse for det du synes den andre personen allerede gjør på en utmerket måte, selv om du vil at personen skal gjøre noen annet, - noe mer. Å bli sett, lyttet til, bli stilt spørsmål osv. kan gjøre underverker ift. motivasjon.